Taxonomy of meanings for 宛:

 • 宛 yuān (OC: qon MC: ʔʷiɐn) 於袁切 平 廣韻:【屈草自覆又宛縣在南陽又音苑 】
 • 宛 wǎn (OC: qonʔ MC: ʔʷiɐn) 於阮切 上 廣韻:【宛然説文曰屈艸自覆也又姓左傳有宛春 】
  • TWIST
   • vtoNbend supply (as tongue), twist (without breaking or injuring)
  • BEND
   • CONFORM
    • SMALL
     • AS IF
      • INDEED
      • MEASURING UNIT SEHNAL LISTINGS ABOVE UNTIL SEHNLAL LISTINGS LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL