Taxonomy of meanings for 崢:

  • 崢 zhēng (OC: sɡreeŋ MC: dʐɯæŋ) 士耕切 平 廣韻:【崢嶸七耕切六 】
  • 崢 chéng (OC: sɡraaŋ MC: dʐɯaŋ) 助庚切 平 廣韻:【崢嶸山皃 】